Goldex

Søg

Klitgaard Game Fields © 2015

KLITGÅRD

Verdens bedste jagtform

GAME FIELDS

Jagt på dyrets præmisser.

Helt tæt på vildtet (Max 20 meter)

Effektiv jagt med minimal forstyrrelse af vildtet.

NATURAL HABITAT FOR HUNTER AND DOG

Læs mere om buejagt

Verdens bedste jagtform

På Klitgaard Game Fields går buejægerne fortrinsvist på jagt efter rådyr.

Der jages bukke i forårets bukkejagt og alle typer af rådyr i efterårsjagten.

Klitgaard Game Fields' bestand af rådyr er sund, naturlig og stærk, og vildtet forvaltes nøje af ejer Michael Bundgaard.

Hvert år leverer Klitgaard Game Fields flotte dyr til paraderne. I 2012 var årets tre første buebukke guldmedaljer på SCI-skalaen.

INFORMATION

Buejagt på Klitgaard